Joptek raiteilla
9_raiteilla

Solutions by Joptek

Innovatiivinen suunnittelu

Paras lopputulos alkaa oivalluksesta – keveys, lujuus, kestävyys ja yhdistyvät uudella tavalla. Hyödynnämme mallinnusta ja 3D-suunnittelua.. Mallinnuksen ansiosta kokonaisuudesta pystytään luomaan todenmukainen kuva jo suunnitteluvaiheessa. Mallinnus antaa mahdollisuuden eri vaihtoehtojen vertailuun ja muotoiluun. Suunnittelijamme pystyvät sijoittamaan halutut toiminnot käytettävissä olevaan tilaan. 3D-suunnittelun ja mallinnuksen jälkeen valmistamme mallikappaleet valituilla materiaaleilla ja mitoilla. Näiden mallikappaleiden avulla pystymme yhdessä asiakkaamme kanssa tarkastamaan ja testaamaan tuotteen ominaisuudet ja viimeistelemään tuotteen yksityiskohdat valmiiksi ennen tuotteen siirtymistä sarjatuotantoon.

Joptek hallitsee monipuolisesti eri materiaalit – laminaatit, metallit, lujitteet, ytimet sekä kerroslevyt – sekä niiden ominaisuuksien optimoimisen ja yhdistämisen. Materiaalivalinnat, rakennesuunnitteluratkaisut ja koko järjestelmän toiminnallisuus voidaan varmistaa luotettavasti ja tehokkaasti.
Komposiittirakenteita hyödyntämällä ahtaaseenkin mitoitukseen pystytään luomaan toimiva tilaratkaisu. Suunnittelu- ja testausmenetelmämme varmistavat parhaan lopputuloksen lujuudesta keveydestä toimivuudesta ja turvallisuudesta tinkimättä.

 

Korkeatasoinen testaus ja dokumentaatio

Testaus ja testien dokumentointi ovat olennainen osa toimituskokonaisuuttamme. Testaamme komponentit ja kokonaiset järjestelmät asetettujen vaatimusten mukaisesti. Huolehdimme siitä, että tuotteemme vastaavat asiakkaan, standardien ja eri maiden lainsäädännön vaatimuksia. Dokumentoimme testien tulokset asiakkaan vaatimalla kielellä. Laadimme asiakkaillemme kattavan dokumentaation tuotteidemme teknisistä ratkaisuista, jotta käyttöönotto ja ylläpito sujuvat parhaalla mahdollisella tehokkuudella.

 

Luotettava toteutus

Hyvä suunnittelu konkretisoituu toteutusvaiheessa. Joptek Composites yhdistää innovatiivisuuden, laadun ja toimitusvarmuuden. Toteutamme kokonaisuuden viimeistä yksityiskohtaa myöten. Varustelu ulottuu sähkö-, vesi- ja lämmitysjärjestelmistä aina ovi- ja ohjausjärjestelmiin.

Laatu, luotettavuus ja kustannustehokkuus nousevat keskiöön. Kokonaispalvelumme ulottuu suunnittelusta ja valmistuksesta aina asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka.
Arkityössä korkeatasoinen projektinhallintajärjestelmä on keskeinen työkalumme. Toimitamme vaatimusten mukaisen kokonaisuuden sovitussa aikataulussa. Tuotteemme täyttävät alan kansainvälisten standardien ja asiakkaiden vaatimukset. Joptekin ratkaisuissa on huomioitu koko elinkaaren kustannustehokkuus.

Rakenteiden keveys, lujuus ja kestävyys

Ammattitaitoinen rakennesuunnittelu ja mallinnus mahdollistavat vaadittujen lujuusominaisuuksien tarkastelun. Analysoimme ja optimoimme rakenteiden lujuuden ja kestävyyden monipuolisesti FEM-laskennalla. Lujuusominaisuuksia pystytään tarkastelemaan monipuolisesti ja havainnollisesti. FEM-laskennan ja analyysien avulla varmistetaan rakenteen optimaalinen ratkaisu.

 

Nopea asennus

Tunnemme asennusolot ja käyttöönoton vaatimukset. Huomioimme ne suunniteltaessa tuotteita, järjestelmiä ja projektia. Moduulienkiinnitysjärjestelmät ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Suunnittelemme ja valmistamme kiinnitysratkaisut integroituina valmiiksi tuotteeseen. Tällä varmistamme, että asiakkaan lopputuote valmistuu nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

Vaativien käyttökohteiden ammattilainen

Raideliikenteessä turvallisuus ja laatu ovat keskiössä. Joptek on yli 25 vuoden kokemuksella tottunut toimimaan pohjoismaisissa oloissa. Tiukkojen turvallisuus- ja laatuvaatimusten täyttäjänä kuulumme kansainvälisiin kärkiosaajiin. Hyödynnämme pohjoisissa oloissa hankittua kokemusta ja osaamista, kun suunnittelemme ratkaisuja Euroopan ja Venäjän raideliikenteeseen. Joptek on kotonaan raiteilla pohjoisen hyytävissä oloissa, Euroopan sydämessä kuin ja Itä-Euroopan alangoillakin. Kestävät, toimivat ja energiatehokkaat innovatiiviset ratkaisut – Pioneering Solutions by Joptek

 

Esimerkkejä osaamisestamme

  • Junien WC -hyttijärjestelmät
  • Junien SUIHKU-WC hyttijärjestelmät
  • Junien INVA-WC-hyttijärjestelmät
  • Junien ja raitiovaunujen lattiajärjestelmät
  • Junien makuuvaunuhytit
  • Junien sisätilaratkaisut
  • Raitiovaunujen sisä- ja ulkoverhoukset
  • Metrojunien sisä- ja ulkoverhoukset
  • Sisäovet
sertifikaatti_bureau_vitas_iso9001
sertifikaatti_bureau_veritas_iso14001
sertifikaatti_iris
sertifikaatti
Welding Quality System logo
TC Adhesice Bonding logo